АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. Наукові видання Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради

##journal.journals##

АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

ISSN (Print): 2786-4758 ISSN (Online): 2786-4766
Галузь знань: освіта/педагогіка.
Періодичність: 4 рази на рік.
Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4).
Спеціальності: 011 – Освітні, педагогічні науки; 012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями); 017 – Фізична культура і спорт.

АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

ISSN (Print): 2786-5096 ISSN (Online): 2786-510X
Галузь знань: гуманітарні науки.
Періодичність: 4 рази на рік.
Фахова реєстрація (категорія «Б»):
Наказ МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3).
Спеціальності: 035 – Філологія.